کیسه یک تکه ته باز

نمایش دادن همه 3 نتیجه

  • 497,000 ریال

    کیسه استومی یک تکه محدب فلکسیما ته باز گیره دار (ایلئوستومی/کلوستومی) کد: 42717A بی بران

  • 132,000 ریال

    کیسه استومی یک تکه پروکسیما ته باز گیره جدا (ایلئوستومی/کلوستومی) کد55410A بی بران

  • 226,000 ریال

    کیسه ایلئوستومی ته باز اطفال مات فیلتردار آکس مد